© 2023 FrietmobielPascal
Frietmobiel Pascal

Informatie

Algemeen

Vaste kosten 150 vanaf 50 personen (huur wagen, gas, personeel, frietvet). Alle prijzen zijn exclusief BTW. Indien minder dan 50 personen wordt er een bedrag van € 250 aangerekend. Het standaard sausen assortiment bestaat uit: mayonaise, ketchup, curry ketchup, tartaar, cocktailsaus, andalouse, smoelsaus, pickles. De frietmobiel blijft voldoende lang ter plaatse, 1u30 of iets langer, in samenspraak met u of afhankelijk van het aantal personen dat moet worden bediend. Voorzie genoeg tijd om uw gasten te ontvangen en laat de frietmobiel pas opengaan als iedereen aanwezig is. Om op de openbare weg te staan heb je een toelating nodig van de gemeente of politie, de klant moet deze zelf aanvragen, eventuele kosten zijn voor de klant. Wij hebben ter plaatse een gewoon stopcontact nodig, binnen de 50 meter vanwaar de frietmobiel staat. Het juiste aantal personen dient definitief doorgegeven te worden één week voor datum van het feest. Dit aantal wordt in rekening gebracht eventueel vermeerderd met het meerverbruik.

Betalingsvoorwaarden

Prijzen Iedere offerte wordt opgemaakt op basis van de ontvangen gegevens door de klant. Betreft datum, locatie en tijdstip van eten. De prijs zal aangepast worden indien er wijzigingen gemeld worden. Elke wijziging dient minstens 8 dagen voorafgaand aan de dag van feest/evenement schriftelijk meegedeeld te worden. Indien minder gasten aanwezig dan aangegeven zal het gereserveerde aantal aangerekend worden. Facturatie & betaling Het verschuldigde bedrag of nog openstaand saldo dient uiterlijk op de dag van het feest/evenement betaald te worden. De klant aanvaart factuur per e-mail. Elke niet of laattijdige betaling brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand op tot datum van volledige betaling. Eventueel protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur. Annulering In geval van annulering /opzegging van het feest/evenement door de klant is een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs. Indien annulering/ opzegging door de klant gegeven wordt in de periode van 8 kalenderdagen voorafgaand aan het feest/evenement, is de klant gehouden tot betalen van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de factuur. Het door de klant betaalde voorschot kan in geen geval terug gevorderd worden
© 2023 FrietmobielPascal
Frietmobiel Pascal

Informatie

Algemeen

Vaste kosten 150 vanaf 50 personen (huur wagen, gas, personeel, frietvet). Alle prijzen zijn exclusief BTW. Indien minder dan 50 personen wordt er een bedrag van 250 aangerekend. Het standaard sausen assortiment bestaat uit: mayonaise, ketchup, curry ketchup, tartaar, cocktailsaus, andalouse, smoelsaus, pickles. De frietmobiel blijft voldoende lang ter plaatse, 1u30 of iets langer, in samenspraak met u of afhankelijk van het aantal personen dat moet worden bediend. Voorzie genoeg tijd om uw gasten te ontvangen en laat de frietmobiel pas opengaan als iedereen aanwezig is. Om op de openbare weg te staan heb je een toelating nodig van de gemeente of politie, de klant moet deze zelf aanvragen, eventuele kosten zijn voor de klant. Wij hebben ter plaatse een gewoon stopcontact nodig, binnen de 50 meter vanwaar de frietmobiel staat. Het juiste aantal personen dient definitief doorgegeven te worden één week voor datum van het feest. Dit aantal wordt in rekening gebracht eventueel vermeerderd met het meerverbruik.

Betalingsvoorwaarden

Prijzen Iedere offerte wordt opgemaakt op basis van de ontvangen gegevens door de klant. Betreft datum, locatie en tijdstip van eten. De prijs zal aangepast worden indien er wijzigingen gemeld worden. Elke wijziging dient minstens 8 dagen voorafgaand aan de dag van feest/evenement schriftelijk meegedeeld te worden. Indien minder gasten aanwezig dan aangegeven zal het gereserveerde aantal aangerekend worden. Facturatie & betaling Het verschuldigde bedrag of nog openstaand saldo dient uiterlijk op de dag van het feest/evenement betaald te worden. De klant aanvaart factuur per e-mail. Elke niet of laattijdige betaling brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand op tot datum van volledige betaling. Eventueel protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur. Annulering In geval van annulering /opzegging van het feest/evenement door de klant is een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs. Indien annulering/ opzegging door de klant gegeven wordt in de periode van 8 kalenderdagen voorafgaand aan het feest/evenement, is de klant gehouden tot betalen van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de factuur. Het door de klant betaalde voorschot kan in geen geval terug gevorderd worden